Blog Image

Fokus på naturen

Naturfotograf Nic Kruys

Bilder och anteckningar

Snart på rödlistan?

Naturvård Posted on 2009-05-05 13:01

Preliminära uppgifter från Artdatabanken säger att trädslaget ask kan tillhöra de arter som hamnar på den nya svenska rödlistan över hotade arter som släpps 2010.Varanger, del IV

Naturfoto Posted on 2009-05-05 08:29

Jag fortsätter min romerska talföljdserie genom Varangerhalvön. Återbesök hos alförrädarna den här gången. En flock på ett par hundra individer gav möjligheter att verkligen reflektera över vad jag såg och hur jag upplevde flockens beteende, och sedan återskapa det i kameran.Grönbete

Naturvård Posted on 2009-05-05 08:00

Fick följa med när 30 lamm släpptes för första gången på grönbete. Det skedde vid Hågadalens naturreservat. Lammen kommer alltså att bidra med lite praktisk naturvård här i dalen. Men till att börja med handlade allt bara om lek och spring!