Preliminära uppgifter från Artdatabanken säger att trädslaget ask kan tillhöra de arter som hamnar på den nya svenska rödlistan över hotade arter som släpps 2010.