Jag fortsätter min romerska talföljdserie genom Varangerhalvön. Återbesök hos alförrädarna den här gången. En flock på ett par hundra individer gav möjligheter att verkligen reflektera över vad jag såg och hur jag upplevde flockens beteende, och sedan återskapa det i kameran.