En händelserik sommar med tillökning i familjen har för mig inneburit paus i fotograferandet och ännu mer paus på inläggen här. Gör nu en försiktig återkomst med en bild från en norduppländsk produktionsskog. Särskilt artrikt är det inte i sådana skogar, även om det faktiskt finns två arter på bilden.